18 kwiecień 2019 | Przez: SPEEDMAN

Dobiegły końca trzydniowe testy dla tegorocznych ...

30 marzec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Opadł już ostatni kurz po zaciętej rywalizacji ...

11 grudzień 2018 | Przez: SPEEDMAN

W sobotę 8 grudnia na Torze Kartingowym Kormoran ...

20 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

W niedzielę, 18 listopada, podczas targów Warsaw ...

17 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Karol Basz i Vito Postiglione mają za sobą trudne ...

12 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Po eliminacjach krajowych i cyklu szkoleń dla ...

28 październik 2018 | Przez: SPEEDMAN

Po raz kolejny polscy zawodnicy startujący w ...

Regulamin Turnieju Kartingowego „KART MASTERS 2015” na torze Autodrom Sosnowiec. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem ligi jest tor kartingowy AUTODROM z siedzibą w Sosnowcu, ul. Stawowa 4 2. Turniej rozgrywany jest na hali dwupoziomowego toru kartingowego AUTODROM w Sosnowcu przy ul. Stawowej 4. 3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. 4. Wszelkie informacje o Turnieju, umieszczone są na stronie www.gokarty.sosnowiec.pl 5. Głównym sędzią eliminacji jest wyznaczony pracownik AUTODROM Sosnowiec. 6. Organizatorzy zapewniają niezbędny do rywalizacji sprzęt. 7. Startując w turnieju każda osoba akceptuje regulamin obiektu i deklaruje przestrzeganie jego zasad. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Turnieju może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem uzyskania zgody od prawnego opiekuna. 2. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest wypełnienie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej. 3. Zgłoszenia i opłaty można dokonać od dnia ogłoszenia turnieju oraz przez cały okres trwania turnieju w godzinach działania toru kartingowego, nie później jednak niż przed pierwszym startem danego zawodnika. 4. Zawodnik startujący w Turnieju nie może być pracownikiem AUTODROM Sosnowiec. Zatajenie tej informacji jest równoznaczne z natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. 5. Dopuszcza się nabór nowych zawodników przed każdą z rozgrywek cotygodniowych. 6. Zawodnik, niezależnie od zaistniałych w trakcie sezonu zdarzeń losowych, zachowuje dotychczas zdobyte punkty oraz prawo do ewentualnych nagród wynikających z jego punktacji w końcowej klasyfikacji generalnej. 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podania i uzupełniania swoich danych w profilu kierowcy każdorazowo na prośbę Organizatora. Zawodnik startujący w Turnieju automatycznie wyraża zgodę na prawo do publikowania przez Organizatora jego danych osobowych, wypowiedzi, zdjęć i filmów z zawodów w mediach. 8. W przypadku definitywnej rezygnacji lub całkowitego wykluczenia zawodnikowi przepadają wszystkie punkty zdobyte w czasie Turnieju. Opłaty

1. Każdy z zawodników zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej za każde GP Turnieju Kartingowym „Kart Master ” osobno, lub jednorazowo na wszystkie starty. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed pierwszym startem w GP. Opłata za starty w Turnieju przepada w przypadku wycofania się zawodnika z ligi w trakcie trwania sezonu lub w przypadku wykluczenia zawodnika z innych powodów dyscyplinarnych. a) Opłata za każde Grand Prix osobno wynosi 80 zł – płatne najpóźniej do godz. 20:00 dnia rozgrywania Grand Prix. b) Opłata jednorazowa za wszystkie trzy Grand Prix łącznie wynosi 180zł – płatne najpóźniej do godz 20:00 dnia rozgrywania pierwszego z cyklu Grand Prix, tj. 22.06.2015. UWAGA. W przypadku rezygnacji z kolejnych startów w cyklu opłata nie będzie zwracana.

Terminarz

W ramach zawodów ligowych odbędą się 3 Grand Prix oraz 1 Grand Prix Finałowy kończący zawody ligowe. 1 Grand Prix: 22 czerwiec 2015 (poniedziałek) – 20:00 2 Grand Prix: 24 sierpień 2015 (poniedziałek) – 20:00 3 Grand Prix: 21 wrzesień 2015 (poniedziałek) – 20:00 FINAŁ

Organizator ma możliwość odwołania GP i wykluczenia go z klasyfikacji punktowej.

Przebieg

I Runda Kwalifikacje: Do wyścigu GP przystępuje dowolna ilość zawodników. Podzieleni na 8-osobowe grupy zawodnicy startują w dwóch 8 minutowych biegach kwalifikacyjnych w standardowym kierunku jazdy. W biegu kwalifikacyjnym należy uzyskać jak najlepszy czas jednego okrążenia, który zostaje odnotowany i stanowi podstawę do zakwalifikowania do II Rundy GP. Każdy zawodnik ma odnotowany lepszy z dwóch czasów i z takim zostaje sklasyfikowany. Do II Rundy awansuje 16 zawodników z najkrótszym czasem jednego okrążenia uzyskanym w kwalifikacjach danego GP. Obsługa toru przydziela zawodników do danej maszyny w sposób losowy. Zawodnik nie ma możliwości wyboru maszyny. II Runda Rewers: Każdy zawodnik jedzie swój przejazd w grupie maksymalnie ośmioosobowej w odwrotnym do standardowego kierunku jazdy. Wyścigi są 8 minutowe. Przejazdy odbywają się w dwóch 8 osobowych grupach losowanych przez obsługę Toru Kartingowego Autodrom z puli 16 zawodników wyłonionych w kwalifikacjach. Do finału awansuje 6 zawodników, 3 najlepsze osoby z każdej z 2 grup. Finał: Do finałowej rozgrywki przystępuje 6 zawodników wyłonionych w II rundzie. Przejazdy finałowe odbywają się w standardowym kierunku jazdy na torze kartingowym AUTODROM i odbywają się na zasadzie wyścigu ze startu lotnego po okrążeniu formującym z pozycji ustalonych na podstawie najlepszego czasu okrążenia uzyskanego w II rundzie turnieju. Osoba uzyskująca najlepszy czas w II rundzie jedzie jako pierwsza, a osoba uzyskująca najgorszy czas jako ostatnia. Wygrywa osoba, która pierwsza dojedzie na metę po czasie 10 minut z największą liczbą odnotowanych okrążeń. Ostateczny ranking zawodników ustalony jest wg. pozycji z przejazdu finałowego dla najlepszych 6ciu zawodników oraz najlepszych czasów jednego okrążenia uzyskanego przez zawodników w II rundzie dla miejsc od 7 do 16. Zawodnicy w każdym GP uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej zgodnie z tabelą punktacji dla 12 najlepszych zawodników. Przed każdym wyścigiem następuje losowanie gokartów. AWARIA LUB SŁABSZE DYSPOZYCJE GOKARTA NAWET UNIEMOŻLIWIAJĄCE DOJAZD DO METY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ LOSOWOŚCI ZAWODÓW I NIE PODLEGAJĄ ŻADNYM PROTESTOM. W przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem flagi do startu), zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z danego przejazdu i zostaje usunięty z toru. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej osób w poszczególnych wyścigach danego GP. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przed przystąpieniem do jazdy. Zasady, wykroczenia i kary

1. W Turnieju używane są poszczególne kolory flag o znaczeniu: – flaga czarno-biała (szachownica) sygnalizuje start i koniec wyścigu. – flaga niebieska sygnalizuje nakaz przepuszczenia: zbliżającego się szybszego zawodnika w przypadku blokowania go na torze i oznacza konieczność zjazdu do krawędzi toru dla zawodnika blokującego oraz nakaz wyprzedzenia dla zawodnika blokowanego jadącego bezpośrednio za nim. -flaga żółta wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź niebezpieczeństwo na torze. Pokazywana podczas wyścigu nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu usunięcia przeszkody i zgaszenia świateł ostrzegawczych. Za złamanie tego przepisu grożą kary przewidziane w regulaminie. – flaga czerwona sygnalizuje natychmiastowe przerwanie wyścigu i kategoryczny zakaz wyprzedzania oraz nakaz zatrzymania z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie wolno opuszczać gokartów do czasu gdy obsługa poprosi o to zawodników. – flaga czarna sygnalizuje dyskwalifikację zawodnika, któremu jest pokazana. Nakazuje natychmiastowy zjazd do zatoczki na najbliższym okrążeniu. 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym regulaminem pod rygorem nałożenia przez Sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu. 3. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru, cały czas pozostając w gokarcie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnik zostanie o to poproszony przez obsługę toru. 4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem oraz regulaminem Toru Kartingowego Autodrom. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania: ewidentne wypchnięcie z toru jazdy zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości, bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. W przypadku celowego doprowadzenia do jednej ze wspomnianych sytuacji kierowca zostanie zatrzymany i dostanie ostrzeżenie, a w przypadku rażącego naruszenia zasad, bądź powtórzenia się zaistniałej sytuacji naruszenia regulaminu, nastąpi dyskwalifikacja zawodnika. 5. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem czarno białej flagi do startu), zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z danego wyścigu i nie ma możliwości powtórzenia go. W przypadku awarii zawodnik przerywa wyścig, ale czasy jakie uzyskał do momentu jej powstania, są brane pod uwagę podczas dalszych rozgrywek. 6. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów: – jazda całą szerokością toru w celu zablokowania szybszego zawodnika. – celowe uderzanie i spychanie innego zawodnika z toru. – gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia, w celu utrudnienia rywalizacji innym zawodnikom. – zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas trwania wyścigu do momentu jego zakończenia lub opuszczenia toru zgodnie z instrukcją obsługi toru. – wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania wyścigu bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru. – wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu utrudnienie w rywalizacji innym zawodnikom, lub niezgodne z regulaminem Toru Kartingowego Autodrom. 7. Kary stosowane w przypadku łamania któregokolwiek z punktów regulaminu – upomnienie – nałożenie kary czasowej (0,5 do 3 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do uzyskanego w wyścigu najlepszego czasu jednego okrążenia. – zatrzymanie danego zawodnika w celu upomnienia podczas przejazdu finałowego za pomocą czerwonej flagi. – w przypadku zatoru na torze zawodnicy zatrzymują się i będą kontynuować jazdę po usunięciu zatoru w kolejności zatrzymania z wyjątkiem osoby/osób, które ten zator spowodowały swoim błędem. Oni rozpoczną kontynuowanie jazdy jako ostatni. – dyskwalifikacja w danym z wyścigów – wykluczenie zawodnika na określoną ilość zawodów GP – całkowite wykluczenie zawodnika z Turnieju Punktacja 1. W ramach zawodów ligowych odbędzie się 3 Grand Prix. Punktacja w Grand Prix

1 miejsce – 15 punktów, 2 miejsce – 14 punktów, 3 miejsce – 13 punktów, 4 miejsce – 12 punktów, 5 miejsce – 11 punktów, 6 miejsce – 10 punktów, 7 miejsce – 9 punktów, 8 miejsce – 8 punktów, 9 miejsce – 7 punktów, 10 miejsce – 6 punktów, 11 miejsce – 5 punktów, 12 miejsce – 4 punkty, 13 miejsce – 3 punkty 14 miejsce – 2 punkty 15 miejsce – 1 punkt 16 miejsce – 0 punktów

BONUS – premia punktowa za najlepszy czas okrążenia uzyskany podczas jazdy w kwalifikacjach lub Finale. Osoba, która uzyska najlepszy czas okrążenia otrzyma dodatkowe 4 punkty.

Nagrody O zajęciu miejsca w zawodach ligowych decyduje wyłącznie ilość punktów zdobytych w całości zawodów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w ostatnim GP. Zawodnicy, którzy zajęli poszczególne miejsca wygrywają:

I nagroda – Zwycięzca cyklu zostanie zaproszony w umówionym terminie na jeden z torów wyścigowych (poznań lub kielce), gdzie zrealizuje przejazdy diabelskim sprzętem, prowadząc Lamborghini Gallardo SE.

Przetestuj sportowy bolid swoich marzeń… Jazda sportowym bolidem za kierownicą po profesjonalnym torze wyścigowym!!! – Indywidualny instruktor – Zabezpieczenie osobiste – kask, dostępny kombinezon wyścigowy – Instruktaż: Bezpieczne zachowanie się na Torze – Poznanie konfiguracji Toru oraz prawidłowej linii wyścigowej – Jazda za kierownicą po nitce toru !!! – Możliwa sesja foto oraz nagranie Video – Pamiątkowy imienny e-Certyfikat Szczegóły znajdziesz pod linkiem: http://www.carreracarsteam.pl/oferta_tor-lamborghini-gallardo-se-8.html#cennik Nagrodę ufundował Tor Kartingowy AUTODROM, a zrealizuje Carrera Cars Team II nagroda – Profesjonalny Kask zawodnika z nadrukiem III nagroda – Rękawice kartingowe Speed

>>> Wydarzenie na Facebook'u <<<

Polecane filmy

Serwis informacyjny przeznaczony zarówno dla kierowców wyczynowych oraz tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w sporcie kartingowym.

Nasza Kartingowa Mapa Polski prezentuje obiekty sportowe, na których wraz z ze znajomymi możecie rozwijać swoją wyścigową pasję.

Jeśli wiesz o czymś czego nie ma w Naszym serwisie, prosimy o kontakt: redakcja@pkarting.pl