21 październik 2019 | Przez: SPEEDMAN

W miniony weekend na położonym nieopodal ...

30 czerwiec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Junior Cup - Zawody Kartingowe dla Dzieci ! - 6 ...

18 kwiecień 2019 | Przez: SPEEDMAN

Dobiegły końca trzydniowe testy dla tegorocznych ...

30 marzec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Opadł już ostatni kurz po zaciętej rywalizacji ...

11 grudzień 2018 | Przez: SPEEDMAN

W sobotę 8 grudnia na Torze Kartingowym Kormoran ...

20 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

W niedzielę, 18 listopada, podczas targów Warsaw ...

17 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Karol Basz i Vito Postiglione mają za sobą trudne ...

Zapraszamy wszystkich amatorów ostrej jazdy do rywalizacji o miano Kartingowego Mistrza Toru AUTODROM Sosnowiec w turnieju KARTMASTERS 2013. Rywalizacja odbywać się będzie na nowej konfiguracji toru, po rozbudowie w kwietniu 2013 na wózkach o niebagatelnej mocy 13KM.

Turniej stanowić będzie cykl 4 spotkań, które pozwolą wyłonić najlepszego kierowcę. Spotkania odbędą się o godz. 20:00 we cztery kolejne wtorki, począwszy od 28 maja 2013. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i przyjemność rywalizacji z najlepszymi zawodnikami naszego toru. Zapraszamy i życzymy udanych startów.

Regulamin Turnieju Kartingowego „KARTMASTERS 2013”na torze Autodrom Sosnowiec.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem ligi jest tor kartingowy AUTODROM z siedzibą w Sosnowcu, ul. Stawowa 4 2. Turniej rozgrywany jest na hali dwupoziomowego toru kartingowego AUTODROM w Sosnowcu przy ul. Stawowej 4. 3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. 4. Wszelkie informacje o Turnieju, umieszczone są na stronie www.gokarty.sosnowiec.pl 5. Głównym Koordynatorem Turnieju Kartingowego odpowiedzialnym za całe zawody Tor Kartingowy AUTODROM Sosnowiec – przedstawiciel: Sebastian Prędota tel. 507 810 062 6. Głównym sędzią eliminacji jest wyznaczony pracownik AUTODROM Sosnowiec. 7. Organizatorzy zapewniają niezbędny do rywalizacji sprzęt.

Uczestnicy 1. Uczestnikiem Turnieju może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem uzyskania zgody od prawnego opiekuna. 2. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest wypełnienie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej. 3. Zgłoszenia i opłaty można dokonać od dnia ogłoszenia turnieju oraz przez cały okres trwania turnieju w godzinach działania toru kartingowego, nie później jednak niż przed pierwszym startem danego zawodnika. 4. Zawodnik startujący w Turnieju nie może być pracownikiem AUTODROM Sosnowiec. Zatajenie tej informacji jest równoznaczne z natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. 5. Dopuszcza się nabór nowych zawodników przed każdą z rozgrywek cotygodniowych. 6. Zawodnik, niezależnie od zaistniałych w trakcie sezonu zdarzeń losowych, zachowuje dotychczas zdobyte punkty oraz prawo do ewentualnych nagród wynikających z jego punktacji w końcowej klasyfikacji generalnej. 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podania i uzupełniania swoich danych w profilu kierowcy każdorazowo na prośbę Organizatora. Zawodnik startujący w Turnieju automatycznie wyraża zgodę na prawo do publikowania przez Organizatora jego danych osobowych, wypowiedzi, zdjęć i filmów z zawodów w mediach. 8. W przypadku definitywnej rezygnacji lub całkowitego wykluczenia zawodnikowi przepadają wszystkie punkty zdobyte w czasie Turnieju.

Opłaty 1. Każdy z zawodników zobowiązany jest do dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 40 zł, jako wpisowego na poczet startu w Turnieju Kartingowym „Kart Master”. Wpłaty należy dokonać przed pierwszym startem w GP. Opłata za starty w Turnieju przepada w przypadku wycofania się zawodnika z ligi w trakcie trwania sezonu lub w przypadku wykluczenia zawodnika z innych powodów dyscyplinarnych. 2. Wszystkie jazdy treningowe odbyte w ramach zawodów ligowych są objęte specjalnym RABATEM i koszt udziału w jednym wyścigu treningowym wynosi 20 zł. (warunkiem jest zgłoszenie swojego udziału w turnieju i uiszczenie opłaty rejestracyjnej) 3. Warunkiem startu w każdym Grand Prix jest uiszczenie opłaty 50zł za wszystkie wyścigi w ramach jednego Grand Prix.

Terminarz W ramach zawodów ligowych odbędzie się 4 Grand Prix . 1 Grand Prix: 28 maj 2013 (wtorek) – 20:00 2 Grand Prix: 4 czerwiec 2013 (wtorek) – 20:00 3 Grand Prix: 11 czerwiec 2013 (wtorek) – 20:00 4 Grand Prix: 18 czerwiec 2013 (wtorek) – 20:00 GRAND PRIX FINAŁOWE

Przebieg Kwalifikacje: Do wyścigu GP przystępuje dowolna ilość zawodników. Podzieleni na 8-osobowe grupy zawodnicy startują w dwóch 8 minutowych biegach kwalifikacyjnych. W biegu kwalifikacyjnym należy uzyskać jak najlepszy czas jednego okrążenia, który zostaje odnotowany i stanowi podstawę do zakwalifikowania do wyścigów GP. Każdy zawodnik ma odnotowany lepszy z dwóch czasów i z takim zostaj sklasyfikowany. Do wyścigów awansuje 12 zawodników z najkrótszym czasem jednego okrążenia uzyskanym w kwalifikacjach danego GP. Obsługa toru przydziela zawodników do danej maszyny w sposób losowy. Zawodnik nie ma możliwości wyboru maszyny. Organizator ma możliwość odwołania GP i wykluczenia go z klasyfikacji punktowej.

Wyścig: Każdy z 12 zawodników jedzie wyścig w jednej z 2 grup, maksymalnie sześcioosobowych. Wyścigi są 6 minutowe i należy uzyskać najlepszy możliwy czas jednego okrążenia podczas jazdy w odwrotnym do standardowego (stosowanego w kwalifikacjach) kierunku jazdy.

Z Każdej z 2 grup do finału GP przechodzą 3 najlepsze osoby w grupie. Wyścigi odbywają się w 6 osobowych grupach określonych przez obsługę Toru Kartingowego Autodrom.

Finał: Do finałowej rozgrywki przystępuje 6 najlepszych zawodników wyłonionych w trakcie wyścigów. Wyścig finałowy również odbywa się w przeciwnym do standardowego kierunku jazdy na torze kartingowym AUTODROM.

Czasy uzyskane podczas wyścigów przestają mieć znaczenie dla rozgrywki finałowej. Ostateczny ranking zawodników ustalony jest wg. najlepszych czasów jednego okrążenia uzyskanego przez zawodników w biegu finałowym. Zawodnicy w każdym GP uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej zgodnie z tabelą punktacji dla 12 najlepszych zawodników, biorących udział w wyścigach GP.

Przed każdym wyścigiem następuje losowanie gokartów. AWARIA LUB SŁABSZE DYSPOZYCJE GOKARTA NAWET UNIEMOŻLIWIAJĄCE DOJAZD DO METY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ LOSOWOŚCI ZAWODÓW I NIE PODLEGAJĄ ŻADNYM PROTESTOM.

W przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem czarno-białej flagi do startu), zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z danego przejazdu i zostaje usunięty z toru. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej osób w poszczególnych wyścigach danego GP. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przed przystąpieniem do zawodów GP.

Zasady, wykroczenia i kary 1. W Turnieju używane są poszczególne kolory flag o znaczeniu: - flaga czarno-biała (szachownica) sygnalizuje start i koniec wyścigu. - flaga niebieska sygnalizuje nakaz przepuszczenia: zbliżającego się szybszego zawodnika w przypadku blokowania go na torze i oznacza konieczność zjazdu do krawędzi toru dla zawodnika blokującego oraz nakaz wyprzedzenia dla zawodnika blokowanego jadącego bezpośrednio za nim. -flaga żółta wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź niebezpieczeństwo na torze. Pokazywana podczas wyścigu nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu usunięcia przeszkody i zgaszenia świateł ostrzegawczych. Za złamanie tego przepisu grożą kary przewidziane w regulaminie. - flaga czerwona sygnalizuje natychmiastowe przerwanie wyścigu i kategoryczny zakaz wyprzedzania oraz nakaz zatrzymania z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie wolno opuszczać gokartów do czasu gdy obsługa poprosi o to zawodników. - flaga czarna sygnalizuje dyskwalifikację zawodnika, któremu jest pokazana. Nakazuje natychmiastowy zjazd do zatoczki na najbliższym okrążeniu. 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym regulaminem pod rygorem nałożenia przez Sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu. 3. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru, cały czas pozostając w gokarcie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnik zostanie o to poproszony przez obsługę toru. 4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem oraz regulaminem Toru Kartingowego Autodrom. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania: ewidentne wypchnięcie z toru jazdy zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości, bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. W przypadku celowego doprowadzenia do jednej ze wspomnianych sytuacji kierowca zostanie zatrzymany i dostanie ostrzeżenie, a w przypadku rażącego naruszenia zasad, bądź powtórzenia się zaistniałej sytuacji naruszenia regulaminu, nastąpi dyskwalifikacja zawodnika. 5. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem czarno białej flagi do startu), zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z danego wyścigu i nie ma możliwości powtórzenia go. W przypadku awarii zawodnik przerywa wyścig, ale czasy jakie uzyskał do momentu jej powstania, są brane pod uwagę podczas dalszych rozgrywek. 6. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów: - jazda całą szerokością toru w celu zablokowania szybszego zawodnika. - celowe uderzanie i spychanie innego zawodnika z toru. - gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia, w celu utrudnienia rywalizacji innym zawodnikom. - zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas trwania wyścigu do momentu jego zakończenia lub opuszczenia toru zgodnie z instrukcją obsługi toru. - wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania wyścigu bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru. - wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu utrudnienie w rywalizacji innym zawodnikom, lub niezgodne z regulaminem Toru Kartingowego Autodrom. 7. Kary stosowane w przypadku łamania któregokolwiek z punktów regulaminu - upomnienie - nałożenie kary czasowej (0,5 do 3 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do uzyskanego w wyścigu najlepszego czasu jednego okrążenia. - dyskwalifikacja w danym z wyścigów - wykluczenie zawodnika na określoną ilość zawodów GP - całkowite wykluczenie zawodnika z Turnieju

Punktacja W ramach zawodów ligowych odbędzie się 4 Grand Prix oraz 1 Grand Prix Finałowy. Punktacja w Grand Prix 1 miejsce – 12 punktów, 2 miejsce – 11 punktów, 3 miejsce – 10 punktów, 4 miejsce – 9 punktów, 5 miejsce – 8 punktów, 6 miejsce – 7 punktów, 7 miejsce – 6 punktów, 8 miejsce – 5 punktów, 9 miejsce – 4 punkty, 10 miejsce – 3 punkty, 11 miejsce – 2 punkty, 12 miejsce – 1 punkt.

Nagrody O zajęciu miejsca w zawodach ligowych decyduje wyłącznie ilość punktów zdobytych w całości zawodów. W przypadku jednakowej ilości punktów w całym turnieju o zwycięstwie decyduje lepsza pozycja w GP finałowym. Zawodnicy, którzy zajęli poszczególne miejsca wygrywają: I nagroda – Zwycięzca cyklu otrzyma spersonalizowany markowy zamknięty kask OMP dedykowany do kartingu i innych sportów motorowych. Ufundował: Tor Kartingowy AUTODROM www.gokarty.sosnowiec.pl II nagroda – Weekendowy pobyt z atrakcjami w ośrodku Jura wraz z dodatkowymi atrakcjami. Ufundował : www.osrodekjura.pl III nagroda – Bon o wartości 300 zł na konsumpcję w restauracji City Rock w Katowicach. Ufundował : www.cityrock.pl

Polecane filmy

Serwis informacyjny przeznaczony zarówno dla kierowców wyczynowych oraz tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w sporcie kartingowym.

Nasza Kartingowa Mapa Polski prezentuje obiekty sportowe, na których wraz z ze znajomymi możecie rozwijać swoją wyścigową pasję.

Jeśli wiesz o czymś czego nie ma w Naszym serwisie, prosimy o kontakt: redakcja@pkarting.pl