18 kwiecień 2019 | Przez: SPEEDMAN

Dobiegły końca trzydniowe testy dla tegorocznych ...

30 marzec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Opadł już ostatni kurz po zaciętej rywalizacji ...

11 grudzień 2018 | Przez: SPEEDMAN

W sobotę 8 grudnia na Torze Kartingowym Kormoran ...

20 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

W niedzielę, 18 listopada, podczas targów Warsaw ...

17 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Karol Basz i Vito Postiglione mają za sobą trudne ...

12 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Po eliminacjach krajowych i cyklu szkoleń dla ...

28 październik 2018 | Przez: SPEEDMAN

Po raz kolejny polscy zawodnicy startujący w ...

Karting w projekcie „Alkohol – świat zatopionych marzeń” Przez sport kartingowy, zabawę i własną dyscyplinę do efektywnej edukacji oraz aktywnego i właściwego zagospodarowania czasu wolnego młodym ludziom. Karting jest doskonałą alternatywą na nudę, by młodzież w swoim czasie wolnym nie sięgała często po różnego rodzaju używki w tym alkohol i narkotyki.

Naszym bardzo ważnym zadaniem jest zachęcenie młodych, aby z odwagą myśleli o swoich marzeniach, czy realizacji swoich planów i pasji sportowych. Najlepszą metodą wychowania jest budowanie systemu wartości, wskazywanie tego, co jest najważniejsze, wytyczanie granic i uświadamianie czym grozi ich przekroczenie. Powiedzenie, uważaj! Możesz te marzenia stracić, jeżeli dokonasz złego wyboru.

W dniu 4 grudnia 2013 roku w Małopolskim Ośrodku Sportów Motorowych - Torze Speed Race Tarnów o godz. 11.00 odbędą się integracyjne zajęcia oraz drużynowe zawody kartingowe połączone ze spotkaniem z Mistrzami sportów motorowych dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. J. Korczaka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”, Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna, Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II, Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Zespołu Szkół Sportowych, Bursy Międzyszkolnej, Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie-Mościcach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej.

Instytucje wspierające: Urząd Miasta Tarnowa - Centrum Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Poradnia Specjalistyczna "ARKA", Szpital im. Św. Łukasza - Oddział Leczeń Uzależnień, Miejska Komisja Rozwoju Problemów Alkoholowych, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Zespół Kurateli Zawodowej - Sąd Rejonowy w Tarnowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Poradnia Specjalistyczno-Terapeutyczna.

Karting to sport dla wszystkich - dziewczyn i chłopaków. Integracyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin. Podczas zajęć wyrabia się u najmłodszych umiejętność panowania nad kierownicą, uczy podejmowania szybkich decyzji w trudnych sytuacjach. Zajęcia te doskonale rozwijają koordynację wzrokowo – ruchową, orientacji oraz poprawiają ogólną kondycję organizmu. Ponadto zajęcia uczą oceny swoich możliwości, umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji i dopasowania ich do różnych sytuacji. Doskonalą zdolność przewidywania i odpowiedniego reagowania. Zajęcia kartingowe kształtują osobowość, rozwijają charakter, podnoszą samoocenę. Osoby uczestniczące w tych zajęciach stają się bardziej odważne, zdyscyplinowane i samodzielne oraz uwrażliwiają się na potrzeby innych. Dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, patologicznych, bogatych w negatywne doświadczenia życiowe, to również ciekawa forma zajęć terapeutycznych, organizowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań.

Karting rozwija u dzieci i młodzieży dyscyplinę i charakter oraz refleks. Jazda kartem jest dla nich przede wszystkim aktywnym sposobem na nudę, ale umiejętności, które już teraz zdobywają zaprocentują w przyszłości. Karting jest sportem o dużym aspekcie wychowawczym i edukacyjnym jak i również socjalno-integracyjnym.

Projekt „Alkohol – świat zatopionych marzeń”

Projekt „Alkohol – świat zatopionych marzeń” jest organizowany przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie od ośmiu lat i stał się sprawdzoną formą profilaktyki antyalkoholowej oraz integracji środowiska lokalnego, wychowanków i uczniów różnych placówek.

Działania zaplanowane w projekcie „Alkohol – świat zatopionych marzeń” promują w społeczności lokalnej ideę życia w trzeźwości, a także uświadamiają niebezpieczeństwa związane z alkoholem i jego używaniem. Podejmowane działania pozwalają poznać wpływ alkoholu na człowieka jako istotę biologiczną oraz jaki ma wpływ na poszczególne sfery psychiki, od intelektu poprzez uczucia, aż do zmian osobowościowych. Program pomaga uwrażliwić na dramaty życiowe pijących i ich otoczenie. Skierowany do dorastającej młodzieży i jej rodzin jest kontrpropozycją dla komercyjnych reklam złudnego szczęścia jakie daje alkohol.

Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, jedynej tego typu placówki w ponad 120-tysięcznym mieście, trafia młodzież ze środowisk zagrożonych, patologicznych, bogata w negatywne doświadczenia życiowe. Niestety, w naszym kraju alkohol traktowany jest bardzo liberalnie, normy obyczajowe nie odrzucają go, dają przyzwolenie na picie. Wśród dorastającej młodzieży panuje moda, wspierana komercyjnymi wzorami reklam kampanii piwowarskich, która marginalizuje problem alkoholizmu.

Projekt ma na celu:

1) Przedstawienie obiektywnej i rzeczowej informacji na temat alkoholu.

2) Skłonienie do refleksji i zastanowienia się nad możliwymi następstwami działania pod wpływem alkoholu w życiu rodzinnym, karierze szkolnej, czy zawodowej.

3) Zapoznanie się z problematyką leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

4) Poznanie i uwrażliwienie na problemy związane z życiem dziecka w rodzinie z alkoholem.

5) Wzmocnienie więzi rodzinnych i podkreślenie roli rodziny w profilaktyce antyalkoholowej.

6) Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy dzieci i młodzieży wychowującej się w środowiskach alkoholików.

7) Współzawodnictwo i integracja zaproszonych do udziału w projekcie szkół i placówek.

Racjonalizacja obiegowych, powierzchownych sądów jest dla młodzieży prawdziwym odkryciem – szczególnie, kiedy dokonują go sami, ponieważ ekspresja twórcza jest pozytywnym przykładem kontrastującym z biernością i konsumpcjonizmem.

Zamiarem pomysłodawcy jest zainteresowanie tym projektem szkół oraz placówek gdzie problemy związane z alkoholem wśród dorastającej młodzieży winny być tematem wielu spotkań i prelekcji.

Polecane filmy

Serwis informacyjny przeznaczony zarówno dla kierowców wyczynowych oraz tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w sporcie kartingowym.

Nasza Kartingowa Mapa Polski prezentuje obiekty sportowe, na których wraz z ze znajomymi możecie rozwijać swoją wyścigową pasję.

Jeśli wiesz o czymś czego nie ma w Naszym serwisie, prosimy o kontakt: redakcja@pkarting.pl